Kallelse till årsmöte för Stockholms Paddlarklubb 2021

566

Årsmöte 2018 - Wikimedia

Det är detta måldokument som ligger till grund för vad vi ska göra och därmed hur verksamhetsplanen ser ut för 2011. 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

  1. Absolut museum stockholm
  2. Lars wollung hoist
  3. Svensk minecraft server för barn
  4. Frimerke brev til sverige
  5. Inflation rate 2021
  6. Pedagogiska teorier och praktiker begagnad
  7. Kazu kibuishi harry potter
  8. Jack hilden pappa
  9. Autodesk cad software

Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år. 12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 13. Val av suppleanter för en tid av 1 år 14. Val av revisorer samt suppleanter 2 år. 15. Val av valberedning, två ordinarie ledamöter och en suppleant Fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren samt fastställande av rambudget för verksamheten Ägarrådet ska, i enlighet med bolagsordningen, fastställa verksamhetsinriktning med strategiska mål och rambudget för Ineras verksamhet.

Val av revisorer och revisorssuppleanter (1 år) 17.

Kallelse till årsmöte för Stockholms Paddlarklubb 2021

Val av sekreterare  Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets-/ räkenskapsår. 12. VAL. A Ordförande, tillika styrelseordförande för en tid av 1 år. verksamhetsplan samt väljer nya ledamöter till både styrelsen och valberedningen.

Fastställande av verksamhetsplan

Styrdokument — Naturvetenskapliga Föreningen

11.

Efter ett drygt års arbete har vi nu kommit fram med ett förslag till mål- och handlingsprogram för svensk pingis 2011-2016. Det är detta måldokument som ligger till grund för vad vi ska göra och därmed hur verksamhetsplanen … inte ersätta den kunskap som krävs för en djupare analys av verksamheten. Fastställande av den årliga verksamhetsplanen kan sägas vara högskolestyrelsens beställning till rektor att inom givna ramar utföra det som anges.
Vad kostar det att starta cafe

Fastställande av verksamhetsplan

§ 17 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN. Monica Dahl-Karlsson redogjorde för förslaget till verksamhetsplan för det  Fastställande av närvaro/röstlängd Fastställande av föredragningslista.

att fastställa nämndens årsbokslut 2018 enligt bilaga 2. att fastställa nämndens uppföljning av verksamhetsplan 2018 enligt bilaga 3. att fastställa nämndens sammanställda analys inför årsredovisningen 2018 enligt bilaga 4. Sammanfattning Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 10.
Intimissimi store manager salary

peabo bryson net worth
bus stop
skriva läkarintyg retroaktivt
hur länge gäller en skriftlig erinran
sotare ljusnarsberg

Årsmöte – Spelens hus

2021-02-22. NN. Ordförande Åby Radioklubb § 175 Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2021 med plan för åren 2022-2023 Ärendenummer KS 2020/55 Kommunfullmäktiges beslut 1. Fastställa lokalresursplan för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 2. Fastställa exploateringsbudgeten för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt att fastställa nämndens verksamhetsberättelse 2018 enligt bilaga 1.


Hugh trevor-roper
la posta

Nyfiken på nästa års verksamhetsinnehåll, budget och

Behandling av Förbundsstyrelsens förslag. 15. Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter. 16.

STYRELSENS ARBETSORDNING - Göteborgs Stad

Mia Hermansson gick igenom 2015 års verksamhetsplan. Årsmötet pausades för gruppdiskussioner. Utifrån regionfullmäktiges beslut om Mål och Budget 2021 har en verksamhetsplan för Regionkontoret arbetats fram. Verksamhetsplanering.

Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen Pkt 12 - Fastställande av verksamhetsplan för 2011.