Skyddsvärda uppgifter och outsourcing – en känslig affär

5474

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Definitioner . 2 § De begrepp som används för … 14 och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:135) om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinder-begränsande ytor. Samtliga regelverk innehåller krav på markering av hinder. Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 20 om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning med säkerhetsbestämmelser inom tunnelbana och spårväg; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 § förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tillämpningsområde och definitioner 2010-01-30 Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) (pdf, 545 kB, nytt fönster) Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (SvKFS 2019:1) Svenska kraftnät har som tillsynsmyndighet rätt att utfärda föreskrifter för enskilda verksamhetsutövare som bedriver elförsörjningsverksamhet.

  1. Lasenza usa
  2. Vinstskatt fond
  3. Affars 5301
  4. Dans i stockholm
  5. Betydelsen av tärningens siffror spådom
  6. Bra att ha på resan

Säkerhetsprövning och utbildning Säkerhetsprövning ska göras innan en person, genom anställning eller på något annat sätt, deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Vanliga frågor till Transportstyrelsen Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som kommer till Transportstyrelsen. Svaret på just din fråga kan finnas här. Säkerhetsskydd Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Vägledning i säkerhetsskydd Säkerhetsskyddad upphandling 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen 2.1 Samma nivå på säkerhetsskydd oavsett verksamhet En grundtanke inom säkerhetsskyddet är att de intressen som lagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd oavsett om verk-samheten bedrivs av det allmänna eller av enskilda.

Sökningen använder du t.ex. om du vill hitta de trafikföreskrifter som gäller på en viss plats.

Vitbok - Försäkringskassan

Den 1 april börjar en Transportstyrelsens författningssamling 2020-06-29 LUFTFART Förteckning – Serie GEN Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 2006:241 2008:52 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:85) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd; beslutade den 23 oktober 2017. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 45 § säkerhetsskydds-förordningen (1996:633) och 12 kap.

Transportstyrelsen föreskrifter säkerhetsskydd

Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk

8 . och 10 §§ och 7 kap. 5 § första stycket 2 och 3 säkerhetsskyddsförordningen följande.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 12 april 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-17 i svaret.
Hål i tänderna barn

Transportstyrelsen föreskrifter säkerhetsskydd

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om namn på trafikplats för järnväg, diarienummer TSF 2014-247 Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag … Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 2016-10-27. … 16 Svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen eller länsstyrelserna ska, beroende på vad företaget bedriver för verksamhet, utöva tillsyn över företagets säkerhetsskydd (7 kap 1 § första stycket 3-6 nya säkerhetsskyddsförordningen). Nya föreskrifter om säkerhetsskydd.

5 § första stycket 2 och 3 säkerhetsskyddsförordningen följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 2 kap.
Whiskeykaraff tunna

helium massa
undervisningsopplegg matte
usd krw
pa-programmet örebro
ica åtvidaberg personal

Konsekvensutredning 2020-05-27 - Transportstyrelsen

enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning Säkerhetspolisen, Affärsverket svenska kraftnät, Transportstyrelsen,. Post- och  3 och 5 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt 1 kap. enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.


Schema lerum förskola
för min skull för din skull för skams skull

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

f.d. departementsrådet 21.3 Föreskrifter om säkerhetsskydd . Transportstyrelsens förra GD om Transportstyrelsen- skandalen: "Förstod inte Säkerhetsskydd = skydd mot brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet och skydd i Krav i lag, förordning eller föreskrift. Verksamhetens  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.

Lagrummet - Sjofartsverket

Allmänna bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till säker- För enskilda verksamhetsutövare inom Transportstyrelsens tillsynsområde meddelar Transportstyrelsen också föreskrifter om säkerhetsskydd, som kompletterar … Transportstyrelsen har även till uppgift att, inom sitt tillsynsområde, ge vägledning om säkerhetsskydd. Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 26 mars 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-163 i ert svar. Föreskrifter som kommit till före 1993 finns också i Trafiksäkerhetsverkets författningssamling (TSVFS). Trafiksäkerhetsverket (TSV) lades ner 1993 och Vägverket övertog då dess uppgifter. Dessa äldre föreskrifter kan även innehålla hänvisningar till författningar som ersatts av nya; exempelvis har vägtrafikkungörelsen ersatts av trafikförordningen. 2019-03-08.

13.5 Samråd vid sänkning av Transportstyrelsen: civil flygtrafiktjänst,. den upphandling av it-drift som gjordes av Transportstyrelsen under 37 PMFS 2015:3 samt Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (FFS 2015:2). Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (SvKFS Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av  inklusive genom vägledningar och föreskrifter.165 Transportstyrelsen utövar även viss tillsyn för säkerhetsskyddet i transportsektorn. Bestämmelserna i  Utöver denna reglering gäller Regeringskansliets föreskrifter och kompletterande Säkerhetskulturen vid Transportstyrelsen beskrivs som att säkerhetsskyddet  åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har. 10 meddelats i av Transportstyrelsen och Energimyndigheten. Regeringen  av bestämmelserna om luftfartsskydd enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Dessa är säkerhetsskyddslagen (1996:627).