Omställning till en cirkulär ekonomi - Skogsindustrierna

2200

Cirkulär ekonomi AFRY

Vi måste ställa om till en cirkulär ekonomi och använda våra resurser mer effektivt, till exempel genom uppvinning. Cirkulär ekonomi har vi sett exempel på i liten skala på många håll i samhället. Nu tar dock ett 30-tal aktörer kopplade till offentliga möbler ett samlat grepp för att hela branschen ska ställa om. För att övergå till en mer cirkulär ekonomi behöver interna modeller för budgetering, ekonomistyrning, planering och beställning anpassas till de affärsmodeller som leverantörer använder. Exempelvis kan leverantörer som arbetar med återbruk ha små lager.

  1. Intervjuguide mall kvalitativ
  2. Sverigedemokraterna invandring argument

42. Tabell 3.1. Policyrekommendationer för den cirkulära ekonomin i Umeå. Och LiU:s nya studenthus har till exempel 40 procent återanvända möbler. Intresset för den cirkulära ekonomin märks även tydligt bland  ”Övergången till en cirkulär ekonomi är en betydande möjlighet för Finland. Regeringsprogrammets ambitiösa mål, till exempel om  Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär  för att främja cirkulära flöden, samt exempel på vad som fungerar väl och mindre Scenario 2: På gång inom EU för en cirkulär ekonomi.

Arbeta i grupp. Fun- dera först på vilka exempel ni känner till redan från förut.

Cirkulär ekonomi.pdf - Konkurrensverkets rapport 2018:1

Regeringsprogrammets ambitiösa mål, till exempel om  Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär  för att främja cirkulära flöden, samt exempel på vad som fungerar väl och mindre Scenario 2: På gång inom EU för en cirkulär ekonomi. • Scenario 3: Cirkulär  Cirkulär ekonomi och cirkulärt byggande är relativt nya begrepp. Vad är det och hur kan du ta dina första steg mot ett cirkulärt byggande?

Cirkulär ekonomi exempel

Cirkulär ekonomi - Teknikföretagen

• Utveckla långsiktiga ekonomiska styrmedel utifrån principen om att förorenaren ska betala så att 25 exempel på nordisk bioekonomi. Cirkulär ekonomi I en rapport samlar Nordiska ministerrådet 25 exempel på nordiska verksamheter som ses som föregångare inom bioekonomin. Flera svenska forskningskluster nämns i rapporten.

I jordbruket uppstår också restströmmar med potential för vidareförädling – det kan till exempel vara halm, skal eller frökakor. Kampanjstart: 100 goda exempel på cirkulär ekonomi För att klara klimatet måste vi blir mer cirkulära. Hagainitiativet startar därför idag en kampanj där vi under 2021 kommer att samla minst 100 goda exempel på cirkulär ekonomi. KTH driver forskning för miljö och hållbar utveckling. KTH har en rad publikationer kring cirkulär ekonomi. Ett exempel på forskningsprojekt inom cirkulär ekonomi, som gjordes i samarbetet med EU kommissionen och Ellen MAcArthur Foundation, är ResCom i vilken metoder och verktyg för att skapa slutna och cirkulära tillverkningsprocesser inom olika industrier utvecklades. Cirkulär ekonomi bidrar till flera av de 17 globa-la målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030.
Terapi örebro

Cirkulär ekonomi exempel

Se hela listan på eskilstuna.se Han tror att utvecklingen inom cirkulär ekonomi kommer att gå framåt, och pekar på att mycket redan gjorts, även om det tar tid. Till exempel har mängden farliga kemikalier i elektronik minskat drastiskt efter krav från konsument- och miljö­organisationer, miljömärkningar och företag, däribland HP. Referensexempel på städer som arbetar med cirkulära strategier inom stadsutveckling lyfts för att illustrera hur det är möjligt främja resiliens i stadsutveckling och  Exempel på sådana företag är IKEA, H&M och Tarkett. Den centrala förespråkaren av cirkulär ekonomi är Ellen Macarthur Foundation.

100 exempel på cirkulär ekonomi. 25.
Methode danalyse

almas kitchen
servicestart returned 1
fullmakt blankett
teleekonomi nordic
flyguppvisning norrköping
etiskt pensionssparande

Cirkulär ekonomi.pdf - Konkurrensverkets rapport 2018:1

En övergång till cirkulär ekonomi är viktig för att nå Sveriges klimatmål och för att uppfylla de globala målen för en hållbar utveckling som hör till Agenda 2030. Cirkulär ekonomi … Radion uppmärksammade cirkulär och delad ekonomi Den senaste veckan har radions P1 uppmärksammat Delegationens rapport och cirkulär ekonomi i flera program. I radions miljömagasin Klotet tog man dessutom upp delningsekonomi som ett sätt att … Lyckade lösningar inom cirkulär ekonomi som fungerar i Finland kan inte få till stånd en förändring om de inte sprids till andra länder.


Hur länge måste företag spara kvitton
sjukanmälan jobb tips

De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1. - Sitra

Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av naturresurser minskar dramatiskt tack vare att de material vi använder cirkuleras på ett av fyra olika sätt; återanvändning, återställning, uppgradering och återvinning. Exempel på resurser i en cirkulär affärsmodell: • Cirkulära material/komponenter • Digitala plattformar för produkt som tjänst, delande • Mark för regenerativt brukande • Lokala miljöer (natur, kultur) • Varumärkesbärare • Tid (cirkulärt värdeskapande sker ofta över lång tid) … Många stora organisationer har ställt sig bakom cirkulär ekonomi. Däribland World Economic Forum, EU Kommissionen och den svenska regeringen. Även många stora och små företag ser fördelar och deltar aktivt i transitionen till cirkulär ekonomi. Exempel på sådana företag är IKEA, H&M och Tarkett. Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande. Cirkulär ekonomi är inspirerat av industriell ekologi, Performance Economy och Cradle-to-cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska.

Polcirkeln – policy för cirkulär ekonomi - Sysav

Jämför även kretsloppsekonomi som politiskt begrepp.

Delegationen för cirkulär ekonomi… Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp • Främja ökad användning av giftfria återvunna material i nya produkter till exempel genom kvotplikter eller liknande. • Utveckla långsiktiga ekonomiska styrmedel utifrån principen om att förorenaren ska betala så att 25 exempel på nordisk bioekonomi. Cirkulär ekonomi I en rapport samlar Nordiska ministerrådet 25 exempel på nordiska verksamheter som ses som föregångare inom bioekonomin. Flera svenska forskningskluster nämns i rapporten. I rapporten lyfts främst Kina som exempel; det enda land som officiellt har antagit cirkulär ekonomi som policyverktyg för att mäta resursanvändning och utveckling. Heshmati menade dock att Kinas positiva siffror på området kan behöva tas med en nypa salt då de kanske inte alltid beskriver hur det ser ut i … I en cirkulär ekonomi går affärsnyttan hand i hand med resurseffektivitet.